לקראת דמוקרטיה
ליברלית בישראל

רשת הפועלת מתוך שותפות רעיונית ופוליטית ומקדמת במשותף דמוקרטיה-ליברלית בישראל

מי
אנחנו

‘אידאה – מרכז לדמוקרטיה-ליברלית’ הוקמה בשנת 2017 במטרה לקדם סדר יום דמוקרטי-ליברלי במרחב הציבורי בישראל. 

אידאה פועלת ליצירת תשתיות ארוכות טווח למחנה פוליטי דמוקרטי-ליברלי בישראל על ידי בניית רשת של מנהיגות ומנהיגים בעלי תפקידים בכירים במערכות ציבוריות שונות – בארגוני החברה האזרחית, במגזר הציבורי – בשלטון המקומי ובמשרדי הממשלה, במערכת התקשורת ובעולם התרבות, במגזר הפרטי ובמפלגות.

המשימה
שלנו

השפעה משמעותית על המרחב הציבורי בישראל מחייבת מחנה פוליטי רחב, מגובש מבחינה רעיונית הפועל באופן מתואם. משימתה של ‘אידאה’ היא לפיכך לתרום לפיתוח מנהיגות מסורה, בעלת זהות מגובשת, קו רעיוני ברור, ומוסדות שונים הפועלים לקידום הדמוקרטיה הליברלית בישראל.

הפעולות
שלנו

כינוס קבוצות חשיבה
ואסטרטגיה

תוכניות הכשרה רעיוניות ופוליטיות לשדרת המנהיגות המובילה את המחנה

יצירת שפה וחזון
משותפים

בניית אקו סיסטם רחב,
חוצה מערכות וקבוצות

פיתוח מקצועי
לעבודה אפקטיבית

קידום שותפויות, שיתופי פעולה
ותיאום בין שחקנים שונים במחנה

רשת
השותפים

הרשת של אידאה כוללת למעלה מ-500 שותפים ושותפות שהשתתפו באחת או יותר מקבוצות החשיבה או תוכניות ההכשרה הפועלות בארגון, כולם בעלי תפקידים ציבוריים בכירים במערכות השונות –  בחברה האזרחית, בשלטון המקומי ומשרדי הממשלה, בתקשורת ובעולם התרבות, במגזר הפרטי ובמפלגות. 

רשת השותפים מהווה בית פוליטי ומוקד לפיתוח מקצועי עבור שותפיה, במסגרתה פועלים פורומים וקבוצות עבודה שונות. פעילות הרשת מתמקדת ביצירת פלטפורמות מגוונות וכלים ליישום אפקטיבי של הפעילות הפוליטית המשותפת של חברי הרשת.

התכניות
שלנו

אידאה מפעילה תוכניות הכשרה רעיוניות, פוליטיות ומקצועיות למנהיגות ציבורית ובעלי תפקידים בכירים במערכות השונות

נתיב

נתיב היא תכנית המכשירה את שדרת המנהיגות של המחנה הדמוקרטי-ליברלי בישראל לעשייה אפקטיבית בזירה הציבורית והפוליטית

תוכניות אידאה

צרו
קשר