תכנית

משעולים

חינוך פוליטי לאזרחות דמוקרטית

משעולים היא תכנית חוץ אקדמית להכשרת בכירים ודרג ניהולי במערכות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי ובמוסדות להכשרת מורים, המעוניינים ללמוד את הגישה הרואה בחינוך מעשה חברתי ואזרחי, ומבקשים לרכוש כלים ומיומנויות בחינוך פוליטי המכוון לקידום הדמוקרטיה הליברלית בישראל.

מטרות התכנית

יצירת רשת של אנשי ונשות חינוך בכירים הפועלים במשותף לקידום חינוך פוליטי לדמוקרטיה במערכת החינוך - הפורמלית והבלתי פורמלית - בישראל

גיבוש זהות חינוכית - אזרחית, מתוך הכרות מעמיקה עם התיאוריה, המושגים ושדה המחקר של החינוך האזרחי והחינוך לדמוקרטיה ליברלית

כלים ומיומנויות חינוכיים
לפיתוח תוכן ולהוראה פוליטית

פרטי התכנית

מבנה
התכנית

10 מפגשים בני 6 שעות שיתקיימו במהלך סמסטר ב’, וסמינר בן 3 ימים, שיתקיים בירושלים במהלך חופשת הקיץ

הנושאים
בקורס

תנאים
להגשת
מועמדות

1. עמידה באחד או יותר מהתנאים הבאים:
לימודים במוסד אקדמי מוכר, בבתי ספר או בפקולטות לחינוך

*עדיפות תינתן לסטודנטים הלומדים במסלולים להכשרת מורים

2. ניסיון בעבודה במסגרות חינוכיות בלתי פורמאליות

המרצים והמרצות בתכנית

ד"ר אדר כהן

האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר ניר מיכאלי

מכללת אורנים

ד"ר נסרין חדד חאג' יחיא

המכון הישראלי לדמוקרטיה

ד"ר סולי ורד

האגודה לזכויות האזרח

ד"ר תמי הופמן

סמינר הקיבוצים, המכון הישראלי לדמוקרטיה

יעל נאמן

מנכ"לית קרן לאוטמן

ניר קורן

אוניברסיטת בן גוריון

נעם וידן

מנכ"לית אידאה

נעמי הררי

מכללת אורנים, אוניברסיטת חיפה

פרופ' נמרוד אלוני

סמינר הקיבוצים