התכניות
שלנו

אידאה מפעילה תוכניות הכשרה רעיוניות, פוליטיות ומקצועיות למנהיגות ציבורית ובעלי תפקידים בכירים במערכות השונות

משעולים

משעולים היא תכנית חוץ אקדמית להכשרת סטודנטים, פרחי הוראה ובעלי תפקידים וניסיון בחינוך בלתי פורמלי

נרטיב

נרטיב הינו קורס להכשרה מקצועית ורעיונית לדוברות פוליטית ולעבודה עם תקשורת

נתיב

נתיב היא תכנית המכשירה את שדרת המנהיגות של המחנה הדמוקרטי-ליברלי בישראל לעשייה אפקטיבית בזירה הציבורית והפוליטית