חינוך פוליטי לאזרחות דמוקרטית

דמוקרטיה ליברלית חזקה ומתפקדת מחייבת מערכת ציבורית חזקה המחנכת את תלמידיה לתפיסה דמוקרטית עמוקה, להומניזם ולערכים של חירות ושוויון, מפתחת בהם חשיבה ביקורתית ותודעה פוליטית, ומעניקה להם כלים אזרחיים ומיומנויות דמוקרטיות. אידאה פועלת לקידום חינוך אזרחי וחינוך פוליטי המכוון לחיזוק הדמוקרטיה הליברלית במערכות החינוך בישראל. על ידי הכשרות מורים, פיתוח תוכן, ליווי והכשרה של צוותים חינוכיים ופיתוח תוכניות באקדמיה ומחוץ לה.

המגדלור

‘המגדלור’ הוא מרכז חינוכי מבית אידאה ו’החלוץ’, המהווה צומת של מסגרות וארגוני חינוך, הנפגשים במסגרתו ומעמיקים את תפיסתם הדמוקרטית-ליברלית ומשדרגים את התוכניות החינוכית שלהם. במסגרת ‘המגדלור’ מתקיימים שורה של תוכניות ופרוייקטים, ביניהם הכשרות מנהלים וצוותים חינוכיים, פיתוח תוכן אקטואלי ותשתיתי, ליווי חינוכי ורעיוני, ופיתוח תוכניות אקדמיות וחוץ-אקדמיות.

משמר החינוך הממלכתי

משמר החינוך הממלכתי נוסד על ידי קרן ברל כצנלסון, גבעת חביבה ואידאה, במטרה להבטיח כי החינוך הממלכתי בישראל יפעל לאור הערכים ההומניסטים, הליברליים והחברתיים של חוק החינוך הממלכתי (1953). המשמר נוקט באסטרטגית פעולה משולבת של תגובה ויוזמה. בצד התגובה, המשמר נאבק בניסיונות לפגוע בערכי החינוך הממלכתי באמצעות משמרות חינוך מקומיים, קמפיינים ציבוריים ופעולה משפטית. בצד היוזמה, המשמר מפתח תוכניות מדיניות לעיגון וחיזוק ערכי החינוך הממלכתי, ומקדם אותן בקרב מקבלי ההחלטות הן בשוטף והן בצמתים קריטיים (מו”מ קואליציוני, ממשלה חדשה) ובקרב הציבור הרחב.

תוכניות הכשרה

משבר הדמוקרטיה הפוקד את העולם דורש מאנשי החינוך ומארגוני חינוך בלתי פורמלי ללמוד את המציאות המשברית ולהעמיק את התפיסה החינוכית שלהם. התכניות שלנו כוללות שלושה חלקים משלימים. בחלק הראשון מתקיימת העמקה בפילוסופיה פוליטית, עיון במקורות המחשבה הדמוקרטית והליברלית, ובירור יסודות המשבר של הדמוקרטיה הליברלית והמתקפה הפופוליסטית  עליה בישראל ובעולם. בחלק השני נלמדות סוגיות הליבה המעצבות את דמותה של מדינת ישראל כדמוקרטיה ליברלית: הסכסוך הישראלי-פלסטיני, כלכלה פוליטית, ציונות, דת ומדינה, משבר האקלים ושותפות יהודית-ערבית. בחלק השלישי מתקיים עיסוק באג’נדה חינוכית דמוקרטית-ליברלית ובתרגום של תפיסת העולם הזו לתוכניות ותכנים של חינוך פוליטי וחינוך אזרחי.

מצפן לאקטואליה

המצפן לאקטואליה מבית המגדלור הוא קריאת כיוון לעיסוק חינוכי בסוגיות אקטואליות בוערות לעתידה הדמוקרטי-ליברלי של מדינת ישראל. מידי שבוע, נשלח למאות מחנכים וראשי ארגונים ומערכות חינוכיות הצעה לזרקור על סוגיה קונקרטית שמומלץ ואף נדרש לשאול לגביה שאלות. מצפנים לדוגמא: מצפן על התמודדות עם אירועי ההסלמה בגיזרה הדרומית, מצפן שעוסק בפיטורי גאלנט, מצפן על חוק הגיוס ועוד.

צרו
קשר