'אידאה - המרכז לדמוקרטיה ליברלית'
גאה לעבוד בשיתוף פעולה עם ארגונים ומוסדות רבים ביניהם