תכנית

נתיב

הכשרה רעיונית ופוליטית
לאנשי ציבור בכירים

נתיב היא תכנית המכשירה את שדרת המנהיגות של המחנה הדמוקרטי-ליברלי בישראל ומכוונת לעשייה אפקטיבית בזירה הציבורית והפוליטית.
תכנית ההכשרה מבוססת על לימוד עיוני-רעיוני משותף המכוון ליצירת שפה וחזון משותפים, ומקדמת פעולה מרושתת ומתואמת של שחקנים ובעלי תפקידים במערכות הציבוריות השונות.

חזון התכנית

רישות וחיבור שדרת המנהיגות הבכירה של המחנה הדמוקרטי-ליברלי לרשת בעלת אוריינטציה וחזון משותפים ועשייה מתואמת ואפקטיבית לקידום סדר יום ציבורי דמוקרטי-ליברלי בישראל, בכלים ומערכות שונות.

מטרות התכנית

פיתוח מנהיגות בעלת שפה רעיונית משותפת
הפועלת לאור חזון משותף

הקניית כלים ומיומנויות להובלה
וקידום תהליכי שינוי אפקטיביים

יצירת רשת של אנשי ציבור הפועלים יחד
בתיאום ותוך שיתופי פעולה

פרטי התכנית

מבנה
התכנית

תנאים
להגשת
מועמדות

1. תפקיד ניהולי נוכחי באחד מהבאים:

2. בעלי אופק ומחויבות לעשייה ציבורית או פוליטית ב-5 השנים הקרובות

3. זמינות מלאה

4. שליטה באנגלית ברמה המאפשרת קריאה ושיחה

5. השתתפות בכל המפגשים והסמינרים של התכנית

מאה מרצים
ומרצות

בתכנית נתיב מלמדים מעל 100 מרצות ומרצים, המומחים בהגות ובמחשבה הפוליטית באקדמיה הישראלית, ומובילי המדיניות בעלי הניסיון העשיר והמרכזי בתחומי העשייה הציבורית השונים

ד"ר שרה'לה שדמי

המרכז הבינלאומי לבינוי קהילה

פרופ' אמריטה אביבה חלמיש

האוניברסיטה הפתוחה

ד"ר הגר צמרת

מכון ון ליר

יפה בניה

מכון שלום הרטמן והקריה האקדמית אונו

פרופ' אווה אילוז

האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר לי כהנר

מכללת אורנים והמכון הישראלי לדמוקרטיה

מייסם ג'לג'ולי

נעמת, עומדים ביחד

זהבה גלאון

מכון זולת, יו"ר מרצ לשעבר

פרופ' יולי תמיר

נשיאת בית ברל

פרופ' יפעת ביטון

נשיאת מכללת אחווה