ד״ר יופי תירוש

אוניברסיטת תל אביב ומכון שלום הרטמן

ד”ר אדם שנער

ביה"ס הארי רדזינר למשפטים - אונ' רייכמן, מכון זולת

ד”ר אלון גן

סמינר הקיבוצים ויד טבנקין

פרופ’ אמיריטוס דוד קרצמר

האוניברסיטה העברית בירושלים

ד”ר ליאור ארז

אוניברסיטת חיפה

פרופ’ מנחם (מני) מאוטנר

פרופ' מן-המניין, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב